Hämäläisiä kirjoituksia ja kannanottoja

Lahden Perussuomalaiset ry VALTUUSTOKYSYMYS

Lahti 7.11.2016

 

Lahden kaupunginhallitus

Opettajien työrauhasta ja työturvallisuudesta huolehtiminen Lahdessa

Kaupungin työantajavelvoitteen täyttäminen peruskoulutusympäristössä

Lahti herätti äskettäin huomiota yhdessä peruskoulussa tapahtuneen opetuksen häiriötilanteen vuoksi, jossa oli osapuolina opettaja ja osa luokan oppilaista. Myös koko maassamme käydään eri tavoin keskustelua koulujen työrauhasta ja opettajien työturvallisuuden ja työilmapiirin turvaamisesta.

 

Tämän vuoksi kysymme Lahden kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 10. §:n mukaisesti:

  1. Millä tavoin Lahden kaupunki työnantajana turvaa palveluksessaan olevien, jatkuvassa työsuhteessa ja määräaikaisina toimivien opetustyötä tekevien työturvallisuuden niin että opettajat eivät joudu työssään oppilaan tai oppilasryhmien kiusaamiksi tai häiriköinnin kohteiksi?
  2. Millä tavoin Lahti työantajana ennaltaehkäisee oppimistilanteissa syntyviä häiriöitä ja näin turvaa opettajilleen työrauhan ja tätä kautta kaikille oppilaille tasapuolisen opetuksen.
  3. Millä tavoin Lahti työantajana pyrkii ennaltaehkäisemään opettajien joutumisen kiusaamisen kohteeksi ja miten kouluissa tunnistetaan ja tunnustetaan opettajiin kohdistuva kiusaaminen?
  4. Millä tavoin Lahti työnantajana velvoittaa oppilaiden vanhempia ja huoltajia omalta osaltaan ylläpitämään koulun opetustyön ilmapiiriä vanhempien omalla kasvatuspanoksella niin että kasvatustyö voi onnistua yhdessä vanhempien ja koulun yhteisvoimin?
  5. Millä tavoin Lahti työnantajana tunnistaa häiriötä aiheuttavat oppilaat ja mitä ylipäätään tehdään häiriöoppilaiden häiriköinnin lopettamiseksi, jotta tarvittava työrauha ja oppimistulokset voidaan taata perusopetustyössä?

Odotamme vastauksia säädetyssä ajassa.

10 §: Kaupunginhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään siinä valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään kuuden (6) viikon kuluttua kysymyksen saapumisesta, tai ilmoitettava syy, minkä vuoksi vastausta ei ole voitu antaa.

Terveisin

LAHDEN PERUSSUOMALAISET RY

Valtuustoryhmä

 

——————————————————————————————————————————————–

 

Itsekkyys – tervettä itsesuojelua?

Pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden tulva yllätti Euroopan kuin se kuuluisa talvi autoilijat. Emme olleet varoituksista huolimatta varautuneet lainsäädäntötoimin. Euroopassa osa maista huutaa solidaarisuuden ja taakanjaon perään, osa sulkee rajojaan. Suomi on mukana kilpailussa, jossa on tavoite olla mahdollisimman vähän vetovoimainen. Euroopan Komissio on myöntänyt, että Euroopan turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan rakenteissa on merkittäviä heikkouksia ja esittänyt jäsenmaille lainsäädäntöehdotuksia turvapaikkajärjestelmän tehostamiseksi.

Niitä käsiteltiin eduskunnan valiokunnissa. Vihdoinkin Suomen kannaksi kirjattiin useita kriittisiä näkökulmia – Perussuomalaisten ansiosta. Valtioneuvosto mm. suhtautuu varauksellisesti esityksiin, joilla pyrittäisiin luomaan pysyviä, jäsenvaltioita sitovia turvapaikanhakijoiden sisäisten siirtojen järjestelyjä. Ehdottoman tärkeää on jatkossakin voida kansallisesti päättää uudelleen sijoitettavien henkilöiden määristä. Turvapaikkajärjestelmän uudistamisen tavoitteena tulee olla perusteettomien turvapaikkahakemusten väheneminen ja että menettelyt sekä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden maasta poistaminen tehostuu. Kehitettäessä Dublin-järjestelmää jäsenmailla pitää olla velvoitteita ja kannustimia hallita maahantulijoiden virtaa – siirtämättä painetta muille jäsenmaille.

Täysin kestämätön oli myös Komission ehdotus laajentaa perheenjäsenen määritelmää. Ehdotuksen mukaan siihen lisättäisiin perhesuhteet, jotka olisi muodostettu lähtömaasta poistumisen jälkeen, mutta ennen jäsenvaltioon saapumista. Suomen kannaksi linjattiin kielteinen suhtautuminen perheenjäsenen määritelmän laajentamiseen. On täysin selvää, että sillä olisi ollut kustannuksia lisäävä vaikutus. Niin ikään Suomen kantaan kirjattiin kielteinen suhtautuminen komission ehdotukseen laajentaa hakijan oikeutta saada ilmaista oikeusapua koskemaan koko turvapaikkaprosessia.

Maailma on muuttunut pysyvästi, eikä aika entinen enää palaa. Eurooppa on kulkenut kriisistä toiseen. Turvapaikanhakija-kriisi kytee yhä ja nyt kansainvälinen lehdistö spekuloi Italian pankkien tilanteesta. Esiin on nostettu myös EVM:n eli Euroopan pysyvän vakausmekanismin käyttö Italian pankkien auttamiseksi. Vuonna 2012 silloinen valtionvarainministeri Jutta Urpilainen (SDP) betonoi Suomen EVM-sopimukseen ja sen lainsäädäntöön. Perussuomalaiset vastustivat järjestelmällisesti eduskunnan valiokunnissa sopimuksen hyväksymistä. Eduskunnan täysistunnossa 21.6.2012 Perussuomalaiset äänestivät sopimuksen hyväksymistä vastaan. Se valitettavasti hyväksyttiin äänin 104-71. Suomi maksoi EVM:ään tuolloin 1,44 mrd €. Jos euroalueen vakaus olisi nyt vaakalaudalla ja EVM:ää päätettäisiin lisäpääomittaa, Suomi ei voi muuta kuin vikistä ja maksaa. Pahimmillaan tuo sopimus voi maksaa suomalaisille jopa n. 12 mrd €. Ei naurata.

Suomi viettää ensi vuonna 100-vuotisjuhlia. Jotta voimme tulevaisuudessakin juhlia itsenäistä Suomea, meidän on uskallettava olla terveellä tavalla itsekkäitä.

Anne Louhelainen

kansanedustaja, Perussuomalaiset rp.