Kouluihin on saatava syntymään työrauhan ilmapiiri

 

Perussuomalaisten Hämeen Piiri ry:n kannanotto piirin kevätkokouksesta 21.4.2018 Heinolassa. Julkaisuvapaa.

Kouluihin on saatava syntymään työrauhan ilmapiiri

Perussuomalaisten Hämeen piiri pitää huolestuttavana, että koulujen työrauhan turvaamiseen on joissakin tapauksissa jouduttu turvautumaan jopa poliisiviranomaisten järjestystoimien avulla. Perussuomalaiset korostavat, että kouluihin on saatava syntymään sellainen työilmapiiri, että koulurauha pystytään turvaamaan opetusministeriön, koulujen ja lasten vanhempien ennakoivan yhteistyön turvin.

Perussuomalaiset painottavat, että opettajien arvovalta tulee kaikilta osin säilyttää opetuksen käytännön järjestyksen turvaamiseksi. Opetusministeriö on ensi sijaisessa vastuussa koko maan koulurauhan turvaamisesta. Opetustyössä on mahdollisuus käyttää riittäviä järjestyksen ja ilmapiirin turvaavia toimia, mutta niitä ei rohjeta aina kaikilta osin käyttää. Tältä osin opettajia on tuettava opetusarvovallan säilyttämiseksi kouluissa. Opettaja on ylin määräävä taho koululuokassa eivätkä mahdollisesti häiriköintiin pyrkivät oppilaat saa vaikuttaa tuloksellisen opetuksen toteuttamiseen.

Opettajat eivät missään tapauksissa saa kokea oman turvallisuutensa vaarantuvan koulun järjestystä ylläpitäessään. Tämä koskee sekä koulun sisäistä opetustyötä että mahdollisen ulkoisen uhan torjumista ennakkoon. Tässä tarvitaan sekä valtakunnallisia ohjaustoimia että paikallisia toimia. Lasten vanhempien tulee olla tässä työssä täysipainoisesti osallisina niin että vanhemmille annetaan riittävästi tietoa koulun tapahtumista ja työskentelyolosuhteiden turvaamisesta. Perussuomalaisen muistuttavat että kurin ja järjestyksen tarve koulutyössä on edelleen olemassa.

Opetuksen tuloksellisuus voidaan taata vain turvallisen työrauhan ja innostavien opetusryhmien avulla. Paikallispoliisien pistäytyminen koulussa ohjaavien opetustuntien merkeissä on tärkeää. Tarvittaessa tätä viranomaisosuutta tulee olla mahdollisuus lisätä paikallisten olosuhteiden mukaan. Koulujen omaa raportointia turvallisuustilanteesta ja oppimisrauhasta on korostettava.

Perussuomalaisten Hämeen piiri edellyttää, että opetusministeriö tehostaa opettajien ja lasten vanhempien arvovallan tukemista ja että viranomaisten osuutta tarvittaessa lisätään opetustyön turvallisen ilmapiirin luomisessa. Koulukiusaamisen kitkemisessä on tuettava oppilaita niin että kiusaamiseen liittyvistä ilmiöistä rohjetaan kertoa. Kiusaamiseen pitää päästä puuttumaan heti kun sellaista on havaittavissa.

Osa koulurauhan turvaamista ovat myös oikeat ryhmäkoot. Kouluavustajien määrä tulee olla riittävässä suhteessa oppilaiden ryhmäkokoihin. Monessa kunnassa tämä edellyttää selkeästi kouluavustajien määrän lisäämistä. Eritasoiset oppijat tulee ottaa huomioon ja oppilaslevottomuuden syihin on puututtava riittävin tukitoimin ajoissa.

Perussuomalaisten Hämeen piiri

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa