Kanta-Hämeen PerusNaisten syyskokouksen kannanotto 4.11.2018

Kanta-Hämeeseen yhteinen perhepoliittinen ohjelma

Lasten syntyvyyden lasku on ollut Suomessa jo vuosia huolestuttavan alhainen. Kanta-Hämeessä vauvavaje on hälyttävä, sillä syntyneiden vauvojen lukumäärä on laskenut 41% vuosina 2014-2018 eli noin 700:llä vauvalla.

Syntyvyyden laskuun löytyy lukuisia syitä kuten taloudellinen tilanne, perhepoliittiset päätökset, vaikeus yhdistää työ- ja perhe-elämää sekä tukiverkostojen puuttuminen. Myös pelko ja epävarmuus lasten tulevaisuudesta huolestuttavat perheestä haaveilevia. Erityisesti naisten kohdalla nousevat esiin myös pätkätyöt sekä eteneminen työuralla. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, miten lapsiperheisiin ja lapsiin yhteiskunnassamme suhtaudutaan.

Kanta-Hämeen Perusnaiset esittävät, että Kanta-Hämeestä rakennetaan Suomen perheystävällisin maakunta. Jotta tämä tavoite saavutetaan ja vauvavaje saadaan korjattua, on Kanta-Hämeen poikettava muista maakunnista. Työpaikat, asenteet ja palvelut on nostettava keskiöön.

Hämeestä on rakennettava muita turvallisempi maakunta, joka houkuttelee nykyistä paremmin sanoin ja teoin perheiden tänne asettumista, perustamista ja hyvinvointia. Meidän on houkuteltava perheitä erityisesti luomalla työpaikkoja ja kehittämällä asumista sekä perheiden palveluita. Kanta-Hämeen tulee olla se maakunta, jonka kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa niin lasten kuin työntekijöidenkin on hyvä hengittää ja kaikille tarjotaan terveelliset ja turvalliset tilat. Tänne pysyvästi jääneiden maahanmuuttajaperheiden hyvinvoinnista on huolehdittava tasavertaisesti perinteisten suomalaisten perheiden rinnalla. Hämeen perhepolitiikan on ennakoitava tulevia työvoimatarpeita ja tuettava erityisesti yritysten osaamis- ja rekrytointitarpeita.

Kanta-Hämeen PerusNaiset esittää, että Kanta-Hämeen maakuntaan laaditaan yhteinen perhepoliittinen ohjelma, jolla pyritään kasvattamaan hämäläisten vauvojen lukumäärää.

Kaikki puolueet osallistuisivat ohjelman laatimiseen ja sitoutuisivat sen toteuttamiseen. Perusnaiset kannustavat maakunnan johtoa käynnistämään Hämeen perhepoliittisen ohjelman laatimisen nopealla aikataululla. Maakunnan yritykset ja kunnat sekä kolmas sektori on sitoutettava tavoitteeseen konkreettisin toimin.

 

Lisätietoja

Lulu Ranne,

Kanta-Hämeen PerusNaisten pj.

p.040-586 4644

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa