Kanta-Hämeen hyvinvointialueen perussuomalainen valtuustoryhmä vaatii: Hallinto rakennettava asukkaiden tarpeiden mukaan

Kanta-Hämeen valtuutetuille on esitelty alustavat ajatukset hyvinvointialueen hallinto- ja johtorakenteesta. Perussuomalaisten valtuustoryhmä näkee organisaation luonnoksissa kohtuuttomasti johtajatasoja ja sen myötä useita kymmeniä johtajia.

Ryhmä ymmärtää, että hyvinvointialueen hallinto keskeisine valintoineen on saatava ensi tilassa päätetyksi. Nyt kuitenkin vaikuttaa, että suunnittelussa on lähdetty liikkeelle hierarkian yläpäästä sen sijaan, että olisi vakavasti pohdittu, mitä tosiasiassa tarvitaan, jotta sote- ja pelastuspalvelut tulisivat alueen eri osissa hyvin ja kustannuksia paisuttamatta hoidetuiksi.

Organisaatioon on suunniteltu hyvinvointialueen johtajan alaisuuteen ryhmä toimialajohtajia ja näiden alaisuuteen joukko tulosaluejohtajia, joiden alaisuuteen neljännen johtajatason muodostavat kaikissa alueen osissa toimivien palvelukeskusten johtajat. Lisäksi keskushallintoon on kaavailtu strategia-, integraatio-, talous- ja muita johtajia.

Sote-uudistuksen alkuperäinen tarkoitus on ollut tuottaa ratkaisu lisääntyviin palvelutarpeisiin taloudellisesti kestävällä tavalla. Keinoksi on nähty eri palvelujen integrointi mm. perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalipalvelujen ja pelastuspalvelujen saattamiseksi tehokkaasti kansalaisten ulottuville. Tähän perussuomalaisten mielestä sisältyisi mahdollisuus keskittää ja tiivistää hallintoa.

Perussuomalaiset näkee, että hyvinvointialueen toiminnan organisointi tulisi toteuttaa kokoamalla kansalaisten tarvitsemat palvelut lähelle yksiin tiloihin alueen eri osiin. Ensi vaiheessa näille yksiköille varmistettaisiin kunnolliset toimintaedellytykset kuten riittävä ja osaava henkilöstö. Vasta tämän vaiheen jälkeen olisi selvitettävä, millaisia hallinto- ja tukipalveluja yksiköt tarvitsevat toimiakseen tehokkaasti.

Nyt ollaan toimimassa täsmälleen päinvastaisessa järjestyksessä. Uudistus on mittava, mutta sen mittasuhteita ei pitäisi tarkoituksellisesti paisuttaa ylisuurella hallinnolla ja kymmenillä johtajilla.

 

Kanta-Hämeen aluevaltuuston Perussuomalaisten valtuustoryhmä

16.2.2022

Jari Heikkinen
Tea Jaakkola
Sanna Jämsen
Petri Laine
Mika Lartama
Kirsi Mäkilaine
Vesa Mäkinen
Pasi Niemi
Lulu Ranne
Teppo Turja

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa